تعیین اهداف واقع بینانه

فرانچایز کردن یک فعالیت تجاری بیشتر شبیه مسابقه دو ماراتون هست. صاحب فعالیت تجاری باید اهداف واقع بینانه را در نخستین سال و دو سال بعد خود در نظر گیرد و در نهایت یک استراتژی پنج ساله را برای این فعالیت در نظر گیرد.

جستجوی رقبا

در تعیین جایگاه لازم است که یک فرانچایز خود را با رقبا مقایسه نماید. آنچه که در این مقایسه می­تواند مورد توجه قرار گیرد، عواملی همچون هزینه فرانچایز اولیه، نرخ حق امتیاز بعدی، تعهدات ناشی از حق‌الزحمه امتیاز‌گیرنده، اندازه منطقه جغرافیایی و دامنه وسیعی از دیگر عوامل حقوقی و تجاری است که سودآوری عملیات امتیازگیرنده و حقوق کلی آنها را تحت تاثیر قرار می­دهد. از این روی لازم است که هر صاحب فرانچایزی رقبای خود را ارزیابی نموده، معیارهای آنها را مورد بررسی قرار داده و جایگاه خود را در مقام مقایسه با آنان ارزیابی نماید

تعریف فرانچایز

در تعریف فرانچایز لازم است که برای امتیازگیرندگان موردی و متقاضی چند واحد صنفی تعاریف مجزای صورت پذیرد. در اختیار داشتن توانایی واگذاری واحدهایی متعدد فرانچایز به یک متقاضی فرانچایز از اهمیت بسیاری برخوردار است. ممکن است که برخی متقاضیان به دنبال آن باشند که حق توسعه و افتتاح واحدهای صنفی متعدد یا فعالیت در مناطق جغرافیای مختلف را به دست آورند و صاحب‌فرانچایز در برنامه‌ریزی خود لازم است که هر دو این موارد را لحاظ نماید.

یادگیری فرانچایز و دخیل شدن در جامعه فرانچایز

 لازم است که هر صاحب‌فرانچایزی با خصائص و ویژگیهای فرانچایز به خوبی آشنا گردد، ضمن آنکه فعالانه در جوامع و گردهمایی­های فرانچایز همانند انجمن فرانچایز حاضر شوند و به عضویت درآیند.

قرارداد لیسانس را نباید جایگزین قرارداد فرانچایز دانست

گاه این تصور اشتباه وجود دارد که صاحب یک فعالیت تجاری می­تواند به جای استفاده از قرارداد فرانچایز، از قرارداد لیسانس استفاده نماید و در نتیجه ضرورتی به تلاش بیشتر جهت طی کردن روند فرانچایز را ندارد. این نکته را باید نظر داشت که هر چند در دل هر قرارداد فرانچایز، لیسانس استفاده ازعلائم تجاری نیز به امتیاز‌گیرنده اعطا می­گردد، اما فرانچایز در اعطای لیسانس خلاصه نشده و با اعمال کنترل از سوی صاحب‌فرانچایز نسبت به امتیاز‌گیرنده نیز مواجه هستیم، ضمن آنکه خدمات گوناگونی از سوی صاحب‌فرانچایز نسبت به امتیاز‌گیرنده اعمال می­‌شود.