گروه فرانچایز گرشا

گروه فرانچایز گرشا مرکب از وکلا حقوقدانان و مشاورین تجاری مجرب با هدف ارائه انواع خدمات در سطح داخلی و بین­ المللی و در راستای پاسخ به نیازهای حقوقی جامعه و تجاری در حوزه فرانچایز تشکیل گردیده است.

این گروه با تکیه به دانش حقوقی ‌روز و استفاده از وکلای مجرب و استادان باتجربه دانشگاه‌های برتر کشور، تمرکز اصلی خود را متوجه شناسایی دقیق نیازهای مراجعه‌کنندگان نموده و می‌کوشد آسایش خاطر ایشان را در امور آشنا سازی با فرانچایز، روند راه‌اندازی فرانچایز، به روز رسانی فرانچایز و یا عضویت در فرانچایز فراهم سازد.